• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: nie
Opis:

Artykuły z krajowych i zagranicznych czasopism oraz patenty i prace naukowo-badawcze (baza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach).