• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 
Rodzaj bazy: baza CD
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Komputerowa baza danych na CD-ROM (grudzień 2000r. – 2004 r.)

Zawartość:

Każdy plik z danymi o spółce zawiera:

  • podstawowe informacje o firmie – dane teleadresowe, branża, kapitał, emisje, wypłacone dywidendy, główni akcjonariusze
  • kwartalne wyniki finansowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów środków pieniężnych
  • roczne wyniki finansowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów środków pieniężnych, podstawowe wskaźniki ekonomiczne
  • wykresy ilustrujące kształtowanie się w poszczególnych kwartałach i latach: sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem i zysku netto, wskaźników zyskowności i rotacji
Uwagi:
Baza dostępna w Bibliotece Głównej w Oddziale Informacji Naukowej.