• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Księgozbiór

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej jest największą biblioteką naukowo-techniczną w regionie częstochowskim. Służy społeczności akademickiej miasta, regionu i wszystkim użytkownikom poszukującym literatury i informacji.

Wielkość zbiorów

W ciągu 66 lat swego istnienia Biblioteka zgromadziła ponad 518 tysięcy woluminów i jednostek obliczeniowych, w tym 168 tysięcy książek, 78 tysięcy woluminów czasopism, 272 tysiące zbiorów specjalnych (norm, opisów patentowych, mikroform, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich obronionych na Politechnice Częstochowskiej).

Zakres tematyczny zbiorów

Tematyka zbiorów jest ściśle związana z prowadzeniem badań naukowych i realizacją procesu dydaktycznego Uczelni. Obejmuje literaturę z zakresu: inżynierii mechanicznej, konstrukcji i technologii maszyn, elektroenergetyki, elektrotechniki, elektroniki i systemów sterowania, informatyki, inżynierii procesowej i materiałowej, obróbki i przeróbki metali, budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, organizacji i zarządzania, marketingu, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, jak również matematyki, fizyki, chemii, ekonomii, filozofii, psychologii.