• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Projekt "BIBLIONCZEST"

Modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
Projekt nr 701200-375
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Umowa nr Z/2.24/I/1.3.1/146/04/U/375/08
logo-pcz.gif   flaga-ue.pnglogo-zporr.png
Szczegóły projektu: biblionczest.doc (3.01 MB)

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że dnia  31.05.2018 r. i 01.06.2018 r. Biblioteka Główna i Biblioteki Wydziałowe będą nieczynne.

Zapraszamy ponownie 02.06.2018 r. (sobota)  od godz. 9.00 do godz.15.00

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza na internetowe szkolenia Web of Science oferowane przez Clarivate Analytics. Bezpłatne szkolenia on-line prowadzone będą w języku polskim. Szkolenia odbywać się będą w dniach 28 maja -30 czerwca 2018.

Każda sesja szkoleniowa wymaga indywidualnej rejestracji uczestnika.

Jak stosować InCites do analizy i porównań

Poniedziałek, 28 maja 2018 godz.10:00 rejestracja

Piątek, 1 czerwca 2018   godz.10:00  rejestracja

Co wpływa na miejsce instytucji w rankingach?

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 godz.10:00 rejestracja

Poniedziałek, 18 czerwca 2018 godz.10:00 rejestracja

Współpraca naukowa i jej znaczenie

 Poniedziałek, 11 czerwca 2018 godz.12:00  rejestracja

Poniedziałek, 18 czerwca 2018 godz.12:00 rejestracja

Gdzie publikujemy? Wybór źródła i jego znaczenie

Wtorek, 19 czerwca 2018 godz.10:00  rejestracja

Czwartek, 21 czerwca 2018 godz.10:00 rejestracja

Jak stworzyć własny zestaw danych do analizy w InCites

Środa, 30 maja 2018 godz.14:00 rejestracja

Środa, 6 czerwca 2018 godz.10:00 rejestracja

Jak odnaleźć właściwych recenzentów w PUBLONS

Poniedziałek, 4 czerwca 2018 godz. godz.10:00 rejestracja

Piątek, 8 czerwca 2018 godz.10:00 rejestracja

Dostęp do darmowych treści, pełnych tekstów w Web of Science

Poniedziałek, 4 czerwca 2018 godz.12:00 rejestracja

Czwartek, 7 czerwca 2018 godz.10:00 rejestracja

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń on-line z programu SciVal Research Assessment Academy - oferowanego przez bazę Scopus.

Szkolenia wymagają indywidualnej rejestracji i prowadzone będą w języku polskim i angielskim.

Szkolenia w języku polskim:

16.05.2018  godz. 12.00 Porządkowanie danych w profilu autora w bazie Scopus

28.05.2018  godz. 14:00 Dodawanie struktur wydziałowych do narzędzia SciVal

29.05.2018  godz. 10:00 Widoczność autorów oraz instytucji w SciVal

29.05.2018  godz. 14:00 Zarządzanie wydajnością grup badawczych w SciVal

14.06.2018 godz. 10:00 SciVal w metodzie obliczeń rankingu Perspektyw

18.06.2018  godz. 10:00 SciVal jako narzędzie do planowania ścieżki kariery naukowej  

Szkolenia w języku angielskim:

04.06.2018 godz. 10:00 Demonstrating our excellence in SciVal / WU Vienna case study

21.05.2018  godz. 11:00 Demonstrating research excellence in SciVal

22.05.2018  godz. 10:00 Bibliometric indicators without secrets

Strona informacyjna użytkowników SciVal w Polsce

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza do testowania (do dnia 31 maja 2018 r.) baz na platformie EBSCOhost. Bazy zapewniają dostęp do pełnych tekstów ponad 13.500 czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.

Academic Search Ultimate to wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych zawierająca pełne teksty czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

Regional Business News zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich Stanów Zjednoczonych.

Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu, studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Zapraszamy do udziału w sesjach online prezentujących zasoby testowanych baz.

26.03 (poniedziałek) o godz. 10.00 – link do sesji

27.03 (wtorek) o godz. 10.00 – link do sesji
 

OGŁOSZENIE

Biblioteka Politechniki Częstochowskiej informuje, że licencja krajowa Springer została w 2018 roku rozszerzona i pozwala obecnie na dostęp do m.in. 112 000 e-książek anglojęzycznych na platformie SpringerLink.

Na stronie internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki została uruchomiona przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Ponadto uruchomione zostały roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych: InCites (na platformie Web of Science) oraz SciVal (dodatek do bazy Scopus). Aby z nich skorzystać, należy założyć indywidualne konto w bazie WoS lub Scopus i zalogować się. Narzędzia InCites oraz SciVal pozwalają analizować i porównywać osiągnięcia instytucji naukowych z całego świata, śledzić trendy w świecie nauki, dają też możliwość wyszukiwania potencjalnych współpracowników w poszczególnych dyscyplinach badawczych.

 

Springer Open Choice/Open Access w Polsce w 2018 r.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej informuje, że narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access został przedłużony na rok 2018. Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w wybranych czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (Open Access).
Z programu mogą korzystać autorzy korespondencyjni, czyli zarazem osoby kontaktujące się z wydawnictwem, posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej zarejestrowanej do licencji krajowej Springer, nie jest istotna afiliacja innych autorów ani ich kolejność.  

UWAGA! Umowa została przedłużona na rok 2018 z zastrzeżeniem, że MNiSW planuje przyznać środki na licencje krajowe 2018 w terminie do 30 marca 2018, a gdyby środki te były niewystarczające na pokrycie kosztów na okres do końca roku 2018, umowa może zostać zakończona wcześniej. Do końca marca autorzy mogą zgłaszać artykuły w ramach programu na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowe informacje o programie na stronach ICM.

Strona informacyjna wydawnictwa Springer dla autorów polskich

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania z nowej pełnotekstowej bazy czasopism elektronicznych Emerald.

Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych, z których wiele indeksowanych jest w bazach Thomson Reuters i Scopus.

Baza stanowi najlepsze źródło najnowszych, informacji z zakresu zarządzania i marketingu, finansów, ekonomii, zagadnień prawnych, biznesu międzynarodowego, turystyki, zarządzania jakością, edukacją, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą.

Baza Emerald umożliwia publikowanie w czasopismach Open Access, wpisując się tym samym w ideę otwartości w nauce.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania od dnia 02.10.2017 r.

z księgozbioru dawnego Wydziału Metalurgicznego (WM) dostępnego w Bibliotece Głównej PCz w pok. nr 315 (II piętro).

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej informuje, że na platformie IBUK Libra została wdrożona nowa wyszukiwarka wewnątrztekstowa. Wyszukiwarka dostępna na stronie http://libra.ibuk.pl/ nie przegląda już tylko metadanych: opisu książki, tytułu, słów kluczowych, ale przeszukuje  również całe TREŚCI publikacji.

Wyszukiwarka jest przydatna dla czytelników, którzy szukają materiałów do pracy dyplomowej, w szczególności gdy temat jest marginalny i trudno znaleźć publikacje poświęcone danej tematyce. W połączeniu z filtrami fasetowymi (możliwością zawężania wyników wyszukiwania do kategorii, roku, wydawnictwa itp.), daje to ogromne możliwości.
Po wpisaniu w wyszukiwarkę szukanego słowa:
1. w wynikach wyszukiwania na pierwszym miejscu pojawią nam się publikacje, w których dane słowo znajduje się w tytule według poniższego klucza (oznaczone kropkami w kolorze czerwonym):
a) szukane słowo (nieodmienione) znajduje się w tytule jednowyrazowym
b) szukane słowo (nieodmienione)  znajduje się w tytule wielowyrazowym
c) szukane słowo w formie odmienionej znajduje się w tytule jednowyrazowym
d) szukane słowo w formie odmienionej znajduje się w tytule wielowyrazowym
2. w dalszej kolejności pojawią się publikacje, w których szukane słowo nie znajduje się w tytule, ale występuje w treści publikacji (oznaczone kropkami w kolorze niebieskim).
Liczba kropek oznacza, jak często dane słowo występuje w treści danej publikacji.

Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości wyszukiwawczych na platformie IBUK Libra.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej uprzejmie informuje, że Urząd Patentowy  RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie  konkursach:

1. XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

2. V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej,

3. V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

4. XV edycji konkursu na plakat 2017

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

Strony